Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 4
เมื่อวานนี้: 12
สัปดาห์นี้: 69
เดือนนี้: 126
ปีนี้: 126
รวม: 126
Power By mPlus

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โดยการสร้างมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส

โดยการประกาศเจตจำนงสร้างเทศบาลใสสะอาด ซื่อสัตย์สุจริต

โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส