Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 11
เมื่อวานนี้: 8
สัปดาห์นี้: 31
เดือนนี้: 67
ปีนี้: 67
รวม: 67
Power By mPlus

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โดยการสร้างมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส

โดยการประกาศเจตจำนงสร้างเทศบาลใสสะอาด ซื่อสัตย์สุจริต

โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส