Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 9
เมื่อวานนี้: 10
สัปดาห์นี้: 59
เดือนนี้: 189
ปีนี้: 495
รวม: 495
Power By mPlus

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โดยการสร้างมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส

โดยการประกาศเจตจำนงสร้างเทศบาลใสสะอาด ซื่อสัตย์สุจริต

โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส