Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 7
เมื่อวานนี้: 8
สัปดาห์นี้: 44
เดือนนี้: 148
ปีนี้: 200
รวม: 200
Power By mPlus

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โดยการสร้างมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส

โดยการประกาศเจตจำนงสร้างเทศบาลใสสะอาด ซื่อสัตย์สุจริต

โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส