Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 4
เมื่อวานนี้: 6
สัปดาห์นี้: 29
เดือนนี้: 127
ปีนี้: 767
รวม: 767
Power By mPlus
ข้อมูลเศรษฐกิจ

 

ผลผลิตทางการเกษตร : ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง

ข้อมูลอาชีพของตำบล :  ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม : ทำหัตถกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ :  กนกวรรณเฟอร์นิเจอร์ ต.นาแพง กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ชัย  จังหวัด ขอนแก่น  
สมพงษ์อลูมิเนียม ต.นาแพง กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ชัย  จังหวัด ขอนแก่น  
ประกอบเฟอร์นิเจอร์ ต.บ้านโคก กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ชัย  จังหวัด ขอนแก่น 

กลุ่มสตรีทอผ้าโทเรบ้านโคก
สถานที่ตั้ง : 291 หมู่ 1 บ้านโคก ต.บ้านโคก กิ่ง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางบัวพิศ รูปพรม
โทร :043 216311