Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 8
เมื่อวานนี้: 18
สัปดาห์นี้: 31
เดือนนี้: 31
ปีนี้: 31
รวม: 31
Power By mPlus

ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมา : ตำบลบ้านโคก เดิมเป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอมัญจาคีรี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2537 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย ตำบลบ้านโคก จึงได้มาอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย มีจำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคก หมู่ 2 บ้านโสกนาดี หมู่ 3 บ้านโคก หมู่ 4 บ้านนายาว หมู่ 5 บ้านโสกใหญ่ หมู่ 6 บ้านโนนคูณ หมู่ 7 บ้านโคก หมู่ 8 บ้านโคกสง่า หมู่ 9 บ้านหนองทุ่ม หมู่ 10 บ้านหนองชมภู หมู่ 11 บ้านนาวิลัย