Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 8
เมื่อวานนี้: 12
สัปดาห์นี้: 79
เดือนนี้: 279
ปีนี้: 868
รวม: 4971
Power By mPlus
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565

………..รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรชวนสวนปาล์น้ำมันภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565 โดยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายที่กิโลกร้มละ 4 บาท กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร ทุกวันที่ 15 และจะจ่ายเร็วขึ้นหากตรงกับวันหยุด ตลอดโครงการฯ จนถึงเดือนสิงหาคม 2565 จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน รีบไปขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปี 2565 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่านแอพพลิเคชั่น FARMBOOK เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน แล้วรอรับการแจ้งเตือนเงินเข้าผ่านแอพพลิเคชั่น A-Mobile ของ ธ.ก.ส. ได้เลย