Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 17
เมื่อวานนี้: 12
สัปดาห์นี้: 40
เดือนนี้: 203
ปีนี้: 417
รวม: 417
Power By mPlus
รับรองรายชื่อกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดขอนแก่น แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

ด้วยอำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้รับแจ้งจากจังหวัดขอนแก่นว่า สำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีรับรองรับรายชื่อ นายทศภณ วงษาลี เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่นในส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ