Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 14
เมื่อวานนี้: 20
สัปดาห์นี้: 61
เดือนนี้: 14
ปีนี้: 1803
รวม: 5906
Power By mPlus
ประกาศจังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 48

 

????ประกาศจังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 48
สาระสำคัญ เกี่ยวข้องกับการ เปิด-ปิดสถานบริการและมาตรการดำเนินการ เกี่ยวกับการกักกันโรค???? มีผลวันที่​ 11​ กรกฎาคม​ 2564​ สรุปได้​ดังนี้????
*******”​********************************
????งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอออล์ และห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
????ปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา อนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งและทุกสังกัด
เว้นแต่เป็นสถานศึกษาที่ดูแลเด็กพิเศษ และ/หรือมีลักษณะเป็นที่พักประจำ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้​ สำหรับสถานศึกษาระดับอื่น ให้เป็นดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาแห่งนั้นๆ
????ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์
คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นไการชั่วคราว
☑️สนามกีฬายิมฟิตเนส เปิดให้บริการได้
จัดแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชม
☑️ร้านสะดวกซื้อ ชูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดได้
☑️สนามชกมวย และสถานที่ที่จัดให้มีการพนันชกมวยตามกฎหมาย เปิดได้จำกัดจำนวนผู้ชมในสนาม
????หลีกเลี่ยงหรือการชะลอการเดินทาง
ข้ามจังหวัดโดยไม่มีเหตุจำเป็น
????การจัดกิจกรรมทางสังคม
(1) ขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง
หรืองานรื่นเริง เว้นแต่เป็นกรณีการจัดพิธีการตามประเพณีนิยม
(2) ให้งดการจัดคอนเสิร์ต รถแห่ โรง
ยกเว้นโรงภาพยนตร์​ให้เปิดดำเนินการได้ ภายใต้
????มาตรการการตรวจสอบเข้มงวดกับสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจสอบสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น โรงงาน สถานที่พักของแรงงานต่างด้าว หรือสถานที่อื่น
????มาตรการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ
1.ให้ผู้ติดเชื้อโควิต-19 ทุกรายเข้ารับการตรวจรักษาและเข้ารับการแยกกักหรือการกักกันในสถานที่และตามระยะเวลา​ตามขั้นตอนทางสาธารณสุข
2.ให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือสงสัยว่าติดเชื่อรีบแจ้งต่อเจ้าหนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ ทันทีเมื่อทราบว่าตนติดเชื้อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อดังกล่าวเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติตนและเข้ารับการแยกกักหรือกักกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ารับการตรวจหรือรักษาตามขั้นตอนทางสาธารณสุขต่อไป