Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 11
เมื่อวานนี้: 6
สัปดาห์นี้: 28
เดือนนี้: 11
ปีนี้: 264
รวม: 4367
Power By mPlus
ประกาศจังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 47

 

????ประกาศจังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 47 ????
ประกาศ ณ วันที่11 กรกฎาคา 2564
❗ ให้ยกเลิกประกาศจังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 42
❗ #ให้ผู้ที่จะเดินทางจากพื้นที่ สีแดงเข้ม 10 จังหวัด และ สีแดง 24 จังหวัด
ปฎิบัติดังนี้
- ลงทะเบียนผ่านระบบ QR code ของ สนง.สาธารณะสุข จังหวัด
ขอนแก่น ก่อนเดินทางมาขอนแก่น 1 วัน หรือเมื่อมาถึงพื้นที่
- ให้กักตัวเอง 14 วัน (Home Quarantine) ห้ามออกจากที่กักกัน นับจาก
วันที่ เดินทางมาถึงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และต้องอยู่ภายใต้การกำกับ
ของ เจ้าหน้าที่ อสม. หรือ จนท.สาธารณสุขในพื้นที่ และหากมีอาการ
ไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
⚠️เวันแต่ มีหลักฐานได้รับวัคซีน SV มาครบ 2 เข็ม หรือ AZ 1 เข็ม มา
แล้วไม่น้อยกว่า 28 วัน หรือมีผลการตรวจหาเชื้อ เป็น ลบ ไม่เกิน 72
ชั่วโมง ก่อนเข้าจังหวัดขอนแก่น แต่ให้เฝ้าระวังอาการตนเอง และ
ปฎิบัติ ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
❗ #ให้ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ สีส้ม 25 จังหวัด และ สีเหลือง 18 จังหวัด
ปฏิบัติดังนี้
- ลงทะเบียนผ่านระบบ QR code ของ สนง.สาธารณะสุข จังหวัด
ขอนแก่น ก่อนเดินทางมาขอนแก่น 1 วัน หรือเมื่อมาถึงพื้นที่
- ให้เฝ้าระวังอาการของตนเอง 14 วัน (Self Quarantine) นับจาก
วันที่ เดินทางมาถึงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปพบแพทย์ ทันที และ ปฎิบัติ ตาม
มาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
????หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งในประกาศนี้ มีความผิดตามมาตรา 18 ต้องระวาง
โทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และหากเจ้าพนักงานควบคุมโรคมีคำสั่ง ตามมาตรา 34 เกี่ยวกับ
การแยก กักกัน หรือการกระทำใดใดซึ่งก่อให้เกิดการแพร่ระบาด
ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท