Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 12
เมื่อวานนี้: 20
สัปดาห์นี้: 59
เดือนนี้: 12
ปีนี้: 1801
รวม: 5904
Power By mPlus
แจ้งกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2564 สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ให้ท่านนำหนังสือแจ้งประเมินฯ มาติดต่อชำระภาษีได้เลย
แต่หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีท่านใดไม่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินฯ ให้นำใบเสร็จรับเงินปี 2563+ ใบสปก.
+ บัตรประชาชน มาติดต่อได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโคก ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2564 สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ท่านนำหนังสือแจ้งประเมินฯ มาติดต่อชำระภาษีได้เลยแต่หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีท่านใดไม่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินฯ ให้นำใบเสร็จรับเงินปี 2563+ ใบสปก.+ บัตรประชาชน มาติดต่อได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโคก ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564