Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 2
เมื่อวานนี้: 16
สัปดาห์นี้: 39
เดือนนี้: 213
ปีนี้: 2674
รวม: 2928
Power By mPlus
แจ้งกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2564 สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ให้ท่านนำหนังสือแจ้งประเมินฯ มาติดต่อชำระภาษีได้เลย
แต่หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีท่านใดไม่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินฯ ให้นำใบเสร็จรับเงินปี 2563+ ใบสปก.
+ บัตรประชาชน มาติดต่อได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโคก ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2564 สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ท่านนำหนังสือแจ้งประเมินฯ มาติดต่อชำระภาษีได้เลยแต่หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีท่านใดไม่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินฯ ให้นำใบเสร็จรับเงินปี 2563+ ใบสปก.+ บัตรประชาชน มาติดต่อได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโคก ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564