Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 10
เมื่อวานนี้: 25
สัปดาห์นี้: 116
เดือนนี้: 116
ปีนี้: 135
รวม: 135
Power By mPlus
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประปาส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบผลิตน้ำ

ประชาสัมพันธ์
ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท จะดำเนินการปรับปรุงระบบผลิตน้ำในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ส่งผลกระทบทำให้น้ำไหลอ่อนจนถึงไม่ไหล ในเขตพื้นที่จ่ายน้ำ ของอำเภอโคกโพธิ์ไชย จึงใคร่ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อผู้ใช้น้ำจะได้เตรียมการสำรองน้ำไว้ในภาชนะในการใช้งานก่อนการทำการหยุดจ่ายน้ำในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ