Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 8
เมื่อวานนี้: 14
สัปดาห์นี้: 8
เดือนนี้: 122
ปีนี้: 355
รวม: 355
Power By mPlus
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

ประเพณีแห่เทียนพรรษานั้น นิยมทำกันในวันเข้าพรรษา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ) เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้นเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอด 3 เดือน การนำเทียนไปถวาย ชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานสืบทอดกันมาจนเป็นประเพณี การหล่อเทียนพรรษาและการแห่เทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัด จึงจัดเป็นการอนุรักษ์และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี และเป็นกิจกรรมแก่นักเรียน ผู้ครอง คณะครู ข้าราชการ พ่อค้าและประชานทั่วไป ทุกคนจะได้เรียนรู้เข้าใจพิธีกรรม ได้บำเพ็ญกุศลร่วมกัน

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านโคก จึงได้จัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียน ประเพณีที่เป็นศิลป์วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน  และประชาชน