Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 8
เมื่อวานนี้: 3
สัปดาห์นี้: 18
เดือนนี้: 50
ปีนี้: 50
รวม: 50
Power By mPlus
โครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้างเครืข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

โครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้างเครืข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

วันนี้ (22 กันยายน 2560) เวลา 09.00น. นายสุรัตน์ เหล่าคนค้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก
มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี นายบรรพต พงษ์โพธิ์ชัย, นายสมพงษ์ เคนโพธิ์ พร้อมด้วย
นายเสวียน พงษ์โพธิ์ไชย ที่ีปรึกษานายกฯ และนายลอง ไชไข เลขานุการนายกฯ
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้างเครืข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
โดย นายสุทธิพงศ์ พุทธจันทรา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประทาน ณ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา

ในการนี้เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้สนับสนุนงบประมาณ งบอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ไชย
ในการจัดโครงการ เพื่อปลูกฝั่งให้เยาวชนเอาชนะยาเสพติด