Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 3
เมื่อวานนี้: 14
สัปดาห์นี้: 3
เดือนนี้: 117
ปีนี้: 350
รวม: 350
Power By mPlus
โครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

โครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้างเครืข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

วันนี้ (22 กันยายน 2560) เวลา 09.00น. นายสุรัตน์ เหล่าคนค้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก
มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี นายบรรพต พงษ์โพธิ์ชัย, นายสมพงษ์ เคนโพธิ์ พร้อมด้วย
นายเสวียน พงษ์โพธิ์ไชย ที่ีปรึกษานายกฯ และนายลอง ไชไข เลขานุการนายกฯ
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้างเครืข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
โดย นายสุทธิพงศ์ พุทธจันทรา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประทาน ณ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา

ในการนี้เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้สนับสนุนงบประมาณ งบอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ไชย
ในการจัดโครงการ เพื่อปลูกฝั่งให้เยาวชนเอาชนะยาเสพติด